Zajęcia na rok szkolny 2024/2025

w przygotowaniu

Zajęcia dodatkowe: 2023/2024 w przygotowaniu.

Pianino

Rytmika

Psycholog

Robotyka

JUDO

Sensoryka/Eksperymenty

Język Hiszpański

Logopedia

Zajęcia ruchowe